המלצה מרן שילון, מאמן בכיר

מעט מטפלים באמת מבינים גוף רונן אחד מהם